Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Uwarunkowania funkcjonowania działu jakości w MŚP branży obrabiarkowej

Authors

Alicja Gralka (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Uwarunkowania funkcjonowania działu jakości w MŚP branży obrabiarkowej

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

18.12.2019