Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Prototypowanie urządzenia do pozycjonowania mobilnego skanera 3D

Authors

Kamil Fabiszak (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Prototypowanie urządzenia do pozycjonowania mobilnego skanera 3D

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

16.07.2020