Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Synteza mikrofalowa materiałów tlenkowych zawierających w swojej strukturze TiO2 oraz ZnO

Authors

Dominika Rymarowicz (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Synteza mikrofalowa materiałów tlenkowych zawierających w swojej strukturze TiO2 oraz ZnO

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

09.07.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.