Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Justyna Werner

Artykuły  |  Rozdziały  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

justyna.werner@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 83

ORCID

0000-0002-6020-2179

ResearcherID

M-2273-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (13)

Rozdziały (11)

Promotorstwo prac dyplomowych (45)

Recenzje prac dyplomowych (46)