Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

katarzyna.siwinska-ciesielczyk@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 26

ResearcherID

M-9727-2014

ORCID

0000-0002-0425-6009

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (45)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (36)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)