Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Otrzymywanie, charakterystyka modyfikowanych materiałów mezoporowatych i ich wykorzystanie jako nośników substancji farmaceutycznie aktywnych

Authors

Miłosz Owecki (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Otrzymywanie, charakterystyka modyfikowanych materiałów mezoporowatych i ich wykorzystanie jako nośników substancji farmaceutycznie aktywnych

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

28.06.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.