Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Thesis

Download BibTeX

Title

Analiza ekonomiczna prefabrykowanych słupów żelbetowych w zależności od stopnia nasycenia stalą zbrojeniową na przykładzie dwunawowej hali magazynowej

Authors

Mateusz Żychliński (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza ekonomiczna prefabrykowanych słupów żelbetowych w zależności od stopnia nasycenia stalą zbrojeniową na przykładzie dwunawowej hali magazynowej

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

20.12.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.