Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Napełniacze zeolitowe modyfikowane kwasem metakrylowym jako składniki wypełnień dentystycznych o potencjale remineralizacyjnym

Authors

Anita Kożuszek (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Napełniacze zeolitowe modyfikowane kwasem metakrylowym jako składniki wypełnień dentystycznych o potencjale remineralizacyjnym

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

05.09.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.