Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Filip Ciesielczyk

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

filip.ciesielczyk@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 26

PBN ID

1484623

ResearcherID

M-9648-2014

ORCID

0000-0001-5970-2689

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (34)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (21)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS