Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Filip Ciesielczyk

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

filip.ciesielczyk@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 26

ORCID

0000-0001-5970-2689

ResearcherID

M-9648-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (39)

Rozdziały (23)

Książki (1)

Raporty (10)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (81)

Recenzje prac dyplomowych (43)

Wyniki (2)