Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Od analizy ciągów znakowych do wizualizacji kompromisu.

Authors

Paweł Węgrzak (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Od analizy ciągów znakowych do wizualizacji kompromisu.

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

17.09.2019