Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Nowy algorytm dopasowywania struktur 3D RNA.

Authors

Michał Żurkowski (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Nowy algorytm dopasowywania struktur 3D RNA.

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

28.10.2019