Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena ryzyka zawodowego oraz wybranych aspektów ergonomicznych przy montażu konstrukcji aluminiowych

Authors

Jakub Kamiński (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ocena ryzyka zawodowego oraz wybranych aspektów ergonomicznych przy montażu konstrukcji aluminiowych

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

22.06.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.