Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Aleksandra Dewicka

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

aleksandra.dewicka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 83

ORCID

0000-0001-8238-6602

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (19)

Rozdziały (14)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (7)

Recenzje prac dyplomowych (10)