Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Aleksandra Dewicka

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

aleksandra.dewicka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 83

ORCID

0000-0001-8238-6602

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 75%
2.8 Inżynieria mechaniczna: 25%

Rozdziały (14)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS