Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Aleksandra Dewicka

PBN ID

3959698

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 75%
2.8 Inżynieria mechaniczna: 25%

Rozdziały (11)

Legenda:  Indeksowane w WoS