Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Oznaczanie zawartości wybranych substancji promieniochronnych w kosmetykach techniką HPLC-UV

Authors

Marietta Grajewska (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Oznaczanie zawartości wybranych substancji promieniochronnych w kosmetykach techniką HPLC-UV

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

03.02.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.