Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Agnieszka Zgoła-Grześkowiak

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

agnieszka.zgola-grzeskowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 45

PBN ID

1709641

ResearcherID

G-1400-2011

ORCID

0000-0002-9722-4769

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (65)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (36)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS