Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Oznaczanie zawartości wybranych emulgatorów w kosmetykach techniką HPLC-UV

Authors

Barbara Bartkowiak (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Oznaczanie zawartości wybranych emulgatorów w kosmetykach techniką HPLC-UV

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

03.02.2020