Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza oddziaływania związków zawierających w swojej strukturze dwa ugrupowania herbicydowe na rozwój roślin

Authors

Natalia Chmielnik (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza oddziaływania związków zawierających w swojej strukturze dwa ugrupowania herbicydowe na rozwój roślin

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

10.02.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.