Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie wpływu parametrów procesu formowania pianki poliuretanowej na jej właściwości wytrzymałościowe

Authors

Radosław Kowalski (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Badanie wpływu parametrów procesu formowania pianki poliuretanowej na jej właściwości wytrzymałościowe

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

05.02.2020