Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza energochłonności i emisji zanieczyszczeń z pojazdu dwudrogowego podczas prac torowych

Authors

Szymon Przykucki (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza energochłonności i emisji zanieczyszczeń z pojazdu dwudrogowego podczas prac torowych

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

18.05.2020