Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza energochłonności i emisji zanieczyszczeń z pojazdu dwudrogowego podczas prac torowych

Authors

Szymon Przykucki (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza energochłonności i emisji zanieczyszczeń z pojazdu dwudrogowego podczas prac torowych

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

18.05.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.