Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Obliczenia numeryczne przepływu dokoła profilu lotniczego NACA6412 oraz analiza modalna turbulencji

Authors

Tomasz Krakowski (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Obliczenia numeryczne przepływu dokoła profilu lotniczego NACA6412 oraz analiza modalna turbulencji

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

10.02.2020