Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Witold Stankiewicz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

witold.stankiewicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 67

ORCID

0000-0002-5159-7295

ResearcherID

N-6269-2014

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=0gMzmoEAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (8)

Rozdziały (19)

Raporty (2)

Rozprawa doktorska