Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Otrzymywanie i charakterystyka powierzchniowa materiałów farmaceutycznych

Authors

Natalia Chęcińska (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Otrzymywanie i charakterystyka powierzchniowa materiałów farmaceutycznych

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

12.02.2020