Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Katarzyna Dopierała

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

katarzyna.dopierala@put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 72

ORCID

0000-0002-6062-5390

ResearcherID

F-2657-2015

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (20)

Rozdziały (12)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (28)

Recenzje prac dyplomowych (36)