Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Katarzyna Dopierała

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

katarzyna.dopierala@put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 72

PBN ID

1709661

ResearcherID

F-2657-2015

ORCID

0000-0002-6062-5390

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Rozdziały (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS