Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie aktywności powierzchniowej surfaktantów niejonowych z grupy alkilopolioksyeterów

Authors

Marta Klapka (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Badanie aktywności powierzchniowej surfaktantów niejonowych z grupy alkilopolioksyeterów

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

03.02.2020