Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Oznaczanie zawartości formaldehydu uwalnianego z konserwantów obecnych w produktach farmaceutycznych

Authors

Daria Stasikowska (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Oznaczanie zawartości formaldehydu uwalnianego z konserwantów obecnych w produktach farmaceutycznych

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

03.02.2020