Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Mechanizmy podatne - analiza wpływu geometrii konturów wycięcia na własności mechaniczne zawiasów elastycznych

Authors

Anna Pasierbek (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Mechanizmy podatne - analiza wpływu geometrii konturów wycięcia na własności mechaniczne zawiasów elastycznych

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

10.02.2020