Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Usprawnienie organizacyjno-techniczne wytwarzania narzędzi do obróbki skrawaniem

Authors

Sandra Wałkiewicz (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Usprawnienie organizacyjno-techniczne wytwarzania narzędzi do obróbki skrawaniem

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

25.02.2020