Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Stopy tytanu do zastosowań na płytki kostne

Authors

Patrycja Biernat (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Stopy tytanu do zastosowań na płytki kostne

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

10.02.2020