Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Transfer stylu przy użyciu sieci neuronowej

Authors

Joanna Świda (WIiT), Bartosz Sobkowiak (WIiT), Filip Bończyk (WIiT), Kamil Burdziński (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Transfer stylu przy użyciu sieci neuronowej

Language

english

Type

engineering thesis

Date of defense

13.02.2020