Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza wytrzymałościowa metodą elementów skończonych zoptymalizowanej topologicznie ramy rowerowej wykonanej z płaskich elementów blaszanych

Authors

Kamil Gajzler (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza wytrzymałościowa metodą elementów skończonych zoptymalizowanej topologicznie ramy rowerowej wykonanej z płaskich elementów blaszanych

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

10.02.2020