Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Opracowanie procedury wytwarzania zindywidualizowanego dwu-materiałowego modelu kości długiej przy użyciu technik szybkiego prototypowania

Authors

Weronika Borowiak (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Opracowanie procedury wytwarzania zindywidualizowanego dwu-materiałowego modelu kości długiej przy użyciu technik szybkiego prototypowania

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

07.02.2020