Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Modyfikacja plastyfikowanego PCW w celu obniżenia palności układu

Autorzy

Kornelia Kuklińska (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Modyfikacja plastyfikowanego PCW w celu obniżenia palności układu

Język

polski

Typ

praca inżynierska

Data obrony

07.02.2020