Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Modułowy system wspomagania decyzji oparty na teorii zbiorów przybliżonych oraz regułowym modelu preferencji

Authors

Radosław Rybarczyk (WIiT), Dariusz Grynia (WIiT), Ewa Fengler (WIiT), Paulina Paszkowiak (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Modułowy system wspomagania decyzji oparty na teorii zbiorów przybliżonych oraz regułowym modelu preferencji

Language

english

Type

engineering thesis

Date of defense

13.02.2020