Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Kompleksowa analiza pracy robota paletyzującego

Autorzy

Aleks Wachowiak (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Kompleksowa analiza pracy robota paletyzującego

Język

polski

Typ

praca inżynierska

Data obrony

25.06.2020