Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza strategiczna wybranego przedsiębiorstwa transportu drogowego

Authors

Elizabeth Kuś (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza strategiczna wybranego przedsiębiorstwa transportu drogowego

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

02.03.2020