Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza czynników wpływających na skuteczność promocji sprzedaży na przykładzie casów Albedo Marketing.

Authors

Dominika Chylewska (WIZ), Nina Kowalska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Analiza czynników wpływających na skuteczność promocji sprzedaży na przykładzie casów Albedo Marketing.

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

02.03.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.