Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zastosowanie nowoczesnego narzędzia doboru pracowników w procesie rekrutacji przedsiębiorstwa F4U

Authors

Nina Piłat (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Zastosowanie nowoczesnego narzędzia doboru pracowników w procesie rekrutacji przedsiębiorstwa F4U

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

17.06.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.