Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja logistycznego systemu gospodarowania odpadami w wybranym przedsiębiorstwie

Authors

Mateusz Izbicki (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Koncepcja logistycznego systemu gospodarowania odpadami w wybranym przedsiębiorstwie

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

22.05.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.