Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Automatyzacja wytwarzania oprogramowania na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Authors

Subin Chelamoottil Babu (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Automatyzacja wytwarzania oprogramowania na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

15.06.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.