Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Poprawa jakości na stanowisku roboczym w MSP na przykładzie średniego przedsiębiorstwa

Authors

Andrzej Rembalski (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Poprawa jakości na stanowisku roboczym w MSP na przykładzie średniego przedsiębiorstwa

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

11.05.2020