Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw wobec ochrony środowiska

Authors

Kinga Lachowicz (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw wobec ochrony środowiska

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

17.06.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.