Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja metody oceny satysfakcji klienta w wybranej firmie usługowej

Authors

Klaudia Beker (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Koncepcja metody oceny satysfakcji klienta w wybranej firmie usługowej

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

19.06.2020