Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie potencjału konkurencyjności wybranego przedsiębiorstwa z branży IT

Authors

Anna Klupś (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Badanie potencjału konkurencyjności wybranego przedsiębiorstwa z branży IT

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

08.06.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.