Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Przetwarzanie obrazowania medycznego w oparciu o uczenie maszynowe w celu wsparcia diagnostyki płuc

Authors

Xavier Camps Mullarach (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Przetwarzanie obrazowania medycznego w oparciu o uczenie maszynowe w celu wsparcia diagnostyki płuc

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

24.07.2020