Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Krzysztof Kotecki

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

krzysztof.kotecki@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 01

ORCID

0000-0001-8234-8964

ResearcherID

C-3692-2016

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=xFM-GRsAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (5)

Rozdziały (7)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (9)

Recenzje prac dyplomowych (10)