Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Automatyzacja procesu projektowania wyrobu zindywidualizowanego

Authors

Ewa Suszek (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Automatyzacja procesu projektowania wyrobu zindywidualizowanego

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

30.06.2020