Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Studium metod uwzględniania wielu przypadków obciążenia w optymalizacji topologicznej

Authors

Michalina Mielcarek (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Studium metod uwzględniania wielu przypadków obciążenia w optymalizacji topologicznej

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

23.07.2020