Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie i ocena poziomu drgań w tramwaju Moderus Beta

Authors

Łukasz Bakinowski (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Badanie i ocena poziomu drgań w tramwaju Moderus Beta

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

01.07.2020