Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa budowlanego i ocena ekonomicznej opłacalności wybranego wariantu rozszerzenia jego działalności

Authors

Jakub Koczorowski (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza strategiczna przedsiębiorstwa budowlanego i ocena ekonomicznej opłacalności wybranego wariantu rozszerzenia jego działalności

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

29.06.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.