Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena efektywności systemu transportowego w mieście Włocławek

Authors

Aleksandra Walczak (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ocena efektywności systemu transportowego w mieście Włocławek

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

16.07.2020